Үйлдвэрийн аялал

Үйлдвэрийн аялал (2)
Үйлдвэрийн аялал (4)
Үйлдвэрийн аялал (1)

Бүтээгдэхүүний хайрцаг

 • хэрэг (9)
 • хэрэг (4)
 • тохиолдол (1)
 • тохиолдол (3)
 • хэрэг (6)
 • хэрэг (10)
 • хэрэг (11)
 • хэрэг (12)
 • хэрэг (8)
 • хэрэг (13)
 • тохиолдол (2)
 • тохиолдол (5)
 • хэрэг (7)

гэрчилгээ

 • ROHS нарны гэрэл
 • CE нарны гэрэл_1
 • CE_1
 • IEC 60598_1
 • LM 79_1
 • ЭНЭ
 • ISO 9001